Skandia väljer Itello för att modernisera sitt IT-stöd

Skandia, ett av Sveriges ledande livförsäkringsbolag, har valt att förnya sitt IT-stöd med moderna standardsystem från fintechbolaget Itello. Läs mer →

Inca 17.3 – The Guide

Höstens release Inca 17.3, innehåller en mängd nya funktioner för att ytterligare förenkla och effektivisera administrationen av pension, livförsäkring och sparande. Idag finns dryg 11 miljoner försäkringar i Inca, det ställer krav på forsatt automaticering. Läs mer →

Morning Insights - Fem regelverk som skapar utrymme för innovation

Itello bjuder in till ett inspirerande frukosteminarium den 9 november. Läs mer →