Den Nordiska marknaden

Gjensidige Forsikkring och Norska Nordea Liv, nästa bolag som konsolideras?

Idag meddelar Nordea att de köper det norska försäkringsbolaget Gjensidiges bankverksamhet och ingår ett strategiskt partnerskap kring distribution av Gjensidiges försäkringerbjdande. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark - konsolideringen fortsätter

SEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S säljs till Danske Banks dotterbolag Danica Pension som betalar 5 miljarder DKK för verksamheten och försäkringsbeståndet. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Hållbarhet viktigt för försäkringsbolagen men svårare att ta position kring hållbarhetsfrågor

Tre försäkringsbolag är med på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 mäktigaste personer. Förra året var fem personer med på listan. Läs mer →

Digitalisering

Stänger GDPR dörren för Blockchain för livförsäkringsbranschen?

Kommer planerna inom livförsäkringsbranschen att använda den hypade och disruptiva teknologin blockchain att gå i lås? Läs mer →

Digitalisering

Digitalisering skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Storebrand tar över Silver

Storebrand tar över Silver och blir det tredje nordiska bolaget som "räddas" av andra aktörer i branschen. Läs mer →

Digitalisering

Minskat förtroende för förmedlarbranschen öppnar upp för insurtechbolag

Förmedlarna tappar i kundnöjdhet i senaste undersökningen från SKI. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat sweet spots i värdekedjan. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna

Kundnöjdhet för vissa av livbolagen är tillbaka till de nivåer de hade tidigare. Förmedlarna tappar i kundnöjdhet. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat en sweet spot i värdekedjan. Läs mer →

Digitalisering

Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen

Nu börjar vi se de första utmanarna i försäkringsbranschen som använder blockchainteknologin - här är fem exempel! Läs mer →

Digitalisering

Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur kan livförsäkringsbranschen utnyttja potentialen? Läs mer →

Sidor