Det strategiska partnerskapet

Dags att göra hemläxan om Sverige vill bli ledande inom Fintech

Michal Gromek från Handelshögskolan lyfter fram ett par saker han tycker är viktiga om Sverige vill ta en ledande roll inom det europeiska Fintechlandskapet. Läs mer →

Digitalisering

Almi Väst ser stor tillväxtpotential inom insurtech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark

Ytterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad. Läs mer →

Digitalisering

Fler utmanare till försäkringsbolagen använder Blockchainteknologin

Knappt ett år har gått sedan vi undersökte om det fanns några utmanare inom försäkringsområdet som tillämpar blockchainteknologin. Nu följer vi upp! Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Gjensidige Forsikkring och Norska Nordea Liv, nästa bolag som konsolideras?

Idag meddelar Nordea att de köper det norska försäkringsbolaget Gjensidiges bankverksamhet och ingår ett strategiskt partnerskap kring distribution av Gjensidiges försäkringerbjdande. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark - konsolideringen fortsätter

SEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S säljs till Danske Banks dotterbolag Danica Pension som betalar 5 miljarder DKK för verksamheten och försäkringsbeståndet. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Hållbarhet viktigt för försäkringsbolagen men svårare att ta position kring hållbarhetsfrågor

Tre försäkringsbolag är med på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 mäktigaste personer. Förra året var fem personer med på listan. Läs mer →

Digitalisering

Stänger GDPR dörren för Blockchain för livförsäkringsbranschen?

Kommer planerna inom livförsäkringsbranschen att använda den hypade och disruptiva teknologin blockchain att gå i lås? Läs mer →

Digitalisering

Digitalisering skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Storebrand tar över Silver

Storebrand tar över Silver och blir det tredje nordiska bolaget som "räddas" av andra aktörer i branschen. Läs mer →

Sidor