Digitalisering

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Även i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 - dvs en ökning med 33 procent.

Läs förra årets analys: Itello Insights: Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen


Bland livförsäkringsbolagen har antalet bolag som använder ordet i årsredovisningar ökat från fem 2015 till sju 2016, och antalet gånger från 14 till 28 dvs 100 procent. Nya livbolag som nämner digitalisering är AMF (8) och SPP (1). Skandia ökar från 9 till 12, Länsförsäkringar från 2 till 3, Alecta från 1 till 2. Folksam Liv och Movestic nämner digitalisering 1 gång både 2015 och 2016.

Det här innebär på inget sätt att vi värderat det faktiska arbetet som pågår internt i bolagen. Enbart om/att digitalisering nämns i årsredovisningarna.


Hur ser det ut bland bolagens leverantörer av affärssystem för branschen? Vi tittade i vår egen årsredovisning.. 15 gånger 2016 och ingen gång 2015 ger i vart fall en enastående ökning och rätt timat för att möta marknadens behov av att prata digitalisering med sina leverantörer.

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!