Den Nordiska marknaden

Konsolideringen fortsätter

Den ökade regleringen och därmed ökade kostnader för efterlevnad (compliance) av regelverken är en av anledningar till att styrelsen i Ikano Försäkring beslutat sig för att sälja sin verksamhet i Sverige. Under lång tid har vi sett en ökat omfattning av regelverken som omgärdar försäkringsverksamhet inom EU. En öppen inre marknad med dryg 500 miljoner människor innebär att det viktigt att bolagen bedriver verksamhet med samma förutsättningar och att konsumenterna har likartade skydd. 

Med ett gemensamt regelverk inom Europa skapas förutsättningar för att utveckla administrativa system som möte dagens och morgondagens regelverk och krav på efterlevnad på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Våra kunder finns i Norden och de använder samma system oavsett var de bedriver sin verksamhet. Nya regelverk och efterlevnad kostar. Vi är övertygade om att kostnaden är lägre om man delar på kostnaden för utvecklingen än om man måste ta fram nya lösningar på egen hand. 

Sammanställningen nedan visar några förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:

2016 - Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 - Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 - Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 - Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 - Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 - Folksam/Salus Ansvar
2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2009 - Moderna Försäkringar/Aspis
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Följ vår bevakning av den nordiska marknaden!

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.