Anslutning

Artiklar om anslutning

Det långsiktiga sparandet

Har vi för stor tilltro till det individuella pensionssparandet?

Det amerikanska systemet med 401k har under sommaren fått hård kritik. Erfarenheter från 30 år av individuella tjänstepensionplaner sk 401k imponerar på få. Meningen var att de skulle vara s.k. top-up-sparande utöver den pension som skulle "garanteras" av samhället. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – ett enkelt val! Men förstår kunden sitt val?

Generationsfonder har ökat i popularitet de senaste åren. Det finns en viss logik i det beslutet. Kunden överlåter till fondförvaltaren att allokera bland noga utvalda fonder och det finns en förutbestämd plan för hur andelen aktier minskar när pensionen närmar sig. Men hur engagerar man kunderna i produktutvecklingen och kunddialogen så att de förstår produktens egenskaper? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Anslutning inom SAF-LO ger den fria flytträtten ett nytt ansikte

Med ett anslutningsförfarande inom SAF-LO öppnar avtalsparterna upp för alla som vill ha fri flytträtt att ansluta sig. Blir det anslutning när nuvarande ITP-avtal går ur? Den svenska avtalspensionsmarknaden kommer att förändras oavsett! Hans Gidhagen gav sin syn på flytträtt på vårt seminarium. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Fördelarna med anslutning inom SAF-LO

Upphandlingar inom avtalspensionsområdet har pressat priserna de senaste 20 åren. På ett Itello-seminarium presenterade Hans Gidhagen Svenskt Näringslivs syn på varför för anslutning är att föredra inför det nya avtalet inom SAF-LO. Men innebär det att prispressen nått vägs ände? Och hur ska bolagen hantera ickeväljarna? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nu börjar kampen om kunderna inom SAF-LO

Igår meddelade valcentralen Fora att det blir anslutningsförfarande för det nya avtalspensionsområdet SAF-LO. Det öppnar upp för ett antal nya aktörer i kampen om kunderna på det långsiktiga sparandet. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Fora och Collectum undrar vem som ska leverera traditionell försäkring i framtiden

Handlar Foras fråga om vem som kan producera eller om vem som kan distribuera traditionell försäkring? Eller är den ett upprop till de traditionella bolagen att försvara den traditionella försäkringens goda egenskaper? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Banklivbolagen del 3 - minskande premieintäkter skapar behov av utveckling av värdeerbjudandet

I de två föregående inläggen har vi följt banklivbolagens driftskostnader och administrativa kostnader. Detta inlägg fokuserar på intäkterna för banklivbolagen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Banklivbolagen del 2 - administrationskostnaderna fördubblade på sju år

Försäkringsbolagens administrationskostnader ökar, jämfört vi kostnaderna med det förvaltade kapitalet får vi ett bättre mått på hur kostnadseffektiv administrationen är. Läs mer →