Business Model Summit

Artiklar om Business Model Summit

Det strategiska partnerskapet

Nya affärsmodeller utmanar de etablerade aktörerna

Björn-Erik Willock pratade om mean time between surprises på Business Model Summit - om hur de etablerade aktörerna kontinuerligt utmanas av nya erbjudanden och intäktsmodeller. Bara på de senaste veckorna har vi sett fyra nya initiativ. Hur påverkar de din verksamhet? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ökade skillnader i kundnöjdhet bland livbolagen

Undersökning från SKI visar att kundnöjdheten med livförsäkringbolagen sjunker för alla utom tre aktörer. Vad kan det bero på? Vilka konsekvenser kan det få inför "den fria flytträtten"? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya affärsmodeller utmanar en hel bransch

Av Sveriges fem lönsammaste livbolag är tre utmanare och två av dem säger sig ha noll i avgifter! Hur är det möjligt att vara bland de lönsammaste bolagen utan de traditionella försäkringsintäkterna i form av försäkringsavgifter? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Fri flytträtt i Norge och kollektiv flytträtt i Sverige. Vad är bäst och för vem?

Norrmännen flyttar fritt, vi i Sverige har kollektiv flytträtt. Det är när avtalsparternas upphandling leder till att det bolag man valt inte längre är valbart som måste man flytta eller i vart fall byta bolag för de nya premierna. Vilket flyttsystem är bäst och för vem? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Starka drivkrafter påverkar den fria flytträtten

I serien ”Striden om pensionerna” tar DI upp lobbyarbetet från aktörerna mot fri flytträtt. Det verkar som aktörerna inom avtalspensionsområdet – de kollektivavtalade tjänstepensionerna som administreras via valcentraler (främst SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03) – driver ” pacta sunt servanda”. Det vill säga att de villkor som gällde vid avtalets tecknande är de som gäller. Alltså ingen fri flytträtt på försäkringssparande före 2007. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Framgångsrika affärsmodeller för försäkringsbranschen

Här är sammanfattning från vårt seminarium där AMF berättade om sina erfarenheter, Coridal om hur man skapar stöd för förändringsbara affärsmodeller och Itello om de trender som berör och som alla aktörer måste förhållas sig till. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Hur Silver bemötte argumenten mot fri flytträtt i Norge

Ta del av erfarenheterna från den norska marknaden när den fria flytträtten infördes! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdet

Noernet utmanar de traditionella affärsmodellen kring rådgivning med en ny tjänst. Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Olav Nordli om det långsiktiga sparandet i Norge

Idag inleder vi omvärldsbevakning av den norska marknaden - följ oss på temat "Den nordiska marknaden" som kommer att ta upp likheter, skillnader och jämförelser kring såväl tjänstepension, personrisk och det långsiktiga sparandet i Norden. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ny affärsmodell - Folksam och Indecap inleder samarbete

Folksam renodlar sin affärsmodell och överger "bankprodukten" individuellt pensionssparande - IPS. Kommer fler aktörer att våga välja bort produkter och distributionskanaler? Läs mer →

Sidor