Distributionskanaler

Artiklar om distributionskanaler

Digitalisering

Digitalisering skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Läs mer →

Personriskmarknaden

Prisjämförelsesajter revolutionerar distributionen av personriskprodukter

Prisjämförelsesajter har revolutionerat distributionen av personriskförsäkringar i Storbritannien. Vi tror att de är på väg till Sverige av flera anledningar. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya utmaningar för bolagen inför SAF-LO

Upphandling eller anslutning är en av de frågor som livförsäkringsbolagen funderar över. Att bli valbar är nödvändigt men inte tillräckligt. Man måste även bli utvald av LO-medlemmarna. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto - sparprodukter med väldigt olika intäktsmodeller

Bankerna mjölkar sina sparkunder på onödigt höga avgifter, skriver Dagens Industri, apropå att bankerna fortsätter att sälja kapitalförsäkringar istället för investeringssparkonton. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Förvaltade ETF:er utmanare och möjlighet för fondförvaltarna

Förvaltade ETF-er ersätter en allt större de av den amerikanska fondmarknaden. Allt fler pensionsförvaltare ser EFTer och då förvaltade (managed) som ett kostnadseffektivt komplement. Övergripande mål för ITP-upphandlingen är mer pension för pengarna. Följ utvecklingen genom att ta del av de senaste rapporterna. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Allt viktigare att hitta sin roll i värdekedjan

Eventuellt provisionsförbud kommer att ändra på förutsättningarna på den svenska försäkringsmarknaden. Vilka slutsatser kan man dra av hur det ser ut i Europa? Läs mer →

Digitalisering

Digitaliserad individuell rådgivning – en bricka i spelet om avtalspensionen

Kommer avtalsbolagens kunddialog att står emot rådgivarnas digitala personifierade rådgivning? Ytterligare en utmaning för avtalsbolagen! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Tillbakablick på det långsiktiga sparandets historia

För att försöka förstå framtiden måste man förstå historien. Vi gör en retrospektiv analys av hur marknaden har utvecklats och hur det kan påverka framtiden. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Banklivbolagen del 3 - minskande premieintäkter skapar behov av utveckling av värdeerbjudandet

I de två föregående inläggen har vi följt banklivbolagens driftskostnader och administrativa kostnader. Detta inlägg fokuserar på intäkterna för banklivbolagen. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Framtidens Bank & Försäkring - tematidningen ger insikter kring aktörernas utmaningar

En tidning med fokus på framtiden för branschen. Vilka slutsatser kan man dra av att läsa artiklarna och studera annonsörernas texter? Läs mer →

Sidor