Effektiv administration

Artiklar om effektiv administration

Personriskmarknaden

Antalet prisjämförelsesajter inom försäkringsområdet ökar i hela Europa

EIPOA har undersökt de Europeiska prisjämförelsesajterna för att ta fram vad som bör vara god sed. Att visa lockpriser före riskbedömning är inte det samma sak som mäklarbranscher fått backning på? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Livbolagens kostnader 14 miljarder 2013

Itello har undersökt livbolagens kostnader och sammanställt dem i fyra grupper. Bolagens största kostnad är administration och utgör 49 procent av kostnaderna, försäljningsersättning är näst störst och svara för 37 procent! Läs mer →

Personriskmarknaden

Dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationer?

Marknaden för sjukvårdsförsäkringar brottas med lönsamhetsproblem, förstår vi av en rubrik för ett seminarium om sjukvårdsförsäkringar. Men är det rimligt att en hälsodeklaration ska kosta mellan 500 och 900 kr att genomföra? Med ersättning till förmedlaren så startar en kundrelation med ett par tusen i kostnader. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Dags att se branschen med nya ögon - del 2

I en artikel med samma namn, från mars 2012, visade vi vilka aktörer som var de nya marknadsledarna på livförsäkringsmarknaden. Våra uppgifter kom från Försäkringsförbundet. Vår artikel uppmärksammades av en aktör som nu har uppdaterat sin statistik. Så här kommer en artikel om vem som verkligen var vinnare på förändringens marknad! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Bankerna utmanar avtalsbolagens värdeerbjudande och kundrelationer

Bankerna tar bankkontoren och det det långsiktiga sparandet till hjälp för att stärka kundrelationen och öka lönsamheten. Konkurrerar med andra banklivbolag och utmanar avtalsbolagen om kundrelationen. Finns det inte andra sätt att stärka kundrelationen? Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Agil utveckling på Itello - vad innebär det för våra kunder?

Här berätta vår utvecklingschef Jacob Funck om nyttan för våra kunder med agil utveckling - som vi ser det! Läs mer →

Digitalisering

Förändringarna går allt fortare – nytt teknikskifte skapar nya förutsättningar

Försäljningen av smarta telefon är nu större än PC. Det skapar helt nya typer av kundmöten och beslutsprocesser även för det långsiktiga sparandet. Vi kommer att göra färre bankärenden via PCn och fler "upplevelsebaserade" beslut via våra telefoner och läsplattor. Hur möter ni de nya förväntningarna från kunderna? Läs mer →

Digitalisering

Hur ser framtidens kundmöte ut?

När kommer spararna att köpa det långsiktiga sparandet istället för att det måste bli sålt? Idag har producenter och distributörer makten över vilka erbjudanden som finns i butiken. Hur kommer det att se ut om och när köparna tar makten? Är du beredd? Läs mer →

Elektronisk helsebedømmelse

De nordiska livförsäkringsbolagens utmaningar

Övergången från förmånsbaserade till premiebaserade pensioner i Norden innebär att möjligheterna till att hitta synergier mellan de lokala marknaderna ökar. Provisionsförbud i Norge, Danmark och Finland har förändrat deras marknader. När ser vi flexibla pensionsålderslösningar i de andra länderna. Förmodligen snarare än vi tror. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Framgångsrika affärsmodeller för försäkringsbranschen

Här är sammanfattning från vårt seminarium där AMF berättade om sina erfarenheter, Coridal om hur man skapar stöd för förändringsbara affärsmodeller och Itello om de trender som berör och som alla aktörer måste förhållas sig till. Läs mer →

Sidor