Fri flytträtt

Artiklar om fri flytträtt

Det långsiktiga sparandet

Flyttmarknaden - andelen flyttar minskar - regeringen styr upp

Vi fortsätter att följa utvecklingen på flyttmarknaden. Andelen flyttar minskar och nu kommer ett regeringen med ett förslag om att införa ett tak för avgiften vid flytt från och med 1 juli 2018. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

Sedan 2007 har vi fri flytträtt på nytt pensionssparande i Sverige. Hur stor andel av inbetalda premierna utgör flyttarna och hur mycket är det som flyttas undrade vi. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Lågt förtroende bland privatpersoner för livförsäkringbolagen

Förtroendet för branschen är mycket lågt - lägst av alla branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt i 2013. Det är oroväckande för en bransch som bygger på tillit och förtroende Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Anslutning inom SAF-LO ger den fria flytträtten ett nytt ansikte

Med ett anslutningsförfarande inom SAF-LO öppnar avtalsparterna upp för alla som vill ha fri flytträtt att ansluta sig. Blir det anslutning när nuvarande ITP-avtal går ur? Den svenska avtalspensionsmarknaden kommer att förändras oavsett! Hans Gidhagen gav sin syn på flytträtt på vårt seminarium. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Finns förebilden till starkare konsumentskydd i Storbritannien?

Finansmarknadsminister Peter Norman talar om fortsatt stärkt konsumentskydd och vi ser tydliga paralleller till de diskussioner i Storbritannien som som lett fram till RDR – Retail Distribution Review. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Fri flytträtt och provisionsförbud två av många utmaningar

Efter presentationen av livförsäkringsutredningen förra veckan har diskussionerna varit livliga och ingen vet idag vilka spelregler som gäller för aktörerna på 2015. Förvaltning av minst miljarder står på spel, vilket inte bara ger makt utan även intäkter! Fortfarande råder osäkerhet kring spelreglerna för aktörerna och de oberoende mäklarna. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Fri flytträtt i Norge och kollektiv flytträtt i Sverige. Vad är bäst och för vem?

Norrmännen flyttar fritt, vi i Sverige har kollektiv flytträtt. Det är när avtalsparternas upphandling leder till att det bolag man valt inte längre är valbart som måste man flytta eller i vart fall byta bolag för de nya premierna. Vilket flyttsystem är bäst och för vem? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Starka drivkrafter påverkar den fria flytträtten

I serien ”Striden om pensionerna” tar DI upp lobbyarbetet från aktörerna mot fri flytträtt. Det verkar som aktörerna inom avtalspensionsområdet – de kollektivavtalade tjänstepensionerna som administreras via valcentraler (främst SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03) – driver ” pacta sunt servanda”. Det vill säga att de villkor som gällde vid avtalets tecknande är de som gäller. Alltså ingen fri flytträtt på försäkringssparande före 2007. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Besked om fribrev dröjer

Frågorna kring fribreven fortsätter att beröra aktörerna - nu får vi vänta till 30 september. Kommer du ihåg hur argumenten gick i januari? Läs mer →

Digitalisering

Nya kundbeteenden på sparandemarknaden

De digitala kanaler blir allt mer viktigare i kampen om att möta spararna. De nya är att det inte längre enbart säljarens marknad, det börjar bli köparens marknad och de är mer pålästa än några andra kunder varit. Läs mer →

Sidor