Investeringsmarknad

Artiklar om investeringsmarknad

Det långsiktiga sparandet

Framåtblick - vem blir vinnare på förändringens marknad?

Vem är vinnare på förändringens marknad de senaste åren? Vi presenterar vinnarna och deras olika strategier för att generera premieintäkter. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Tillbakablick på det långsiktiga sparandets historia

För att försöka förstå framtiden måste man förstå historien. Vi gör en retrospektiv analys av hur marknaden har utvecklats och hur det kan påverka framtiden. Läs mer →

Digitalisering

Nya kundbeteenden på sparandemarknaden

De digitala kanaler blir allt mer viktigare i kampen om att möta spararna. De nya är att det inte längre enbart säljarens marknad, det börjar bli köparens marknad och de är mer pålästa än några andra kunder varit. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Distributionslogiken skapar nya perspektiv på det långsiktiga sparandet

Aktörerna inom det långsiktiga sparandet har valt olika strategier när det gäller distributionssätt. Vi har tidigare inlägg resonerat kring de olika delmarknaderna och deras distributionslogik.Vad visar ovanstående graf`? Här kommer några slutsatser! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Vem är vinnare på investeringsmarknaden?

Internetmäklarna och bankerna försäkringsbolag har båda distributionssätt som fungerat väl på investeringsmarknaden. Hur har det gått för de etablerade aktörerna? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Distributionslogik utifrån spararnas ekonomiska kapacitet

Som en uppföljning till föregående inlägg om det långsiktiga sparandets distributionslogik kan nedanstående figur beskriva spararnas ekonomiska kapacitet och hur stort deras intresse är av sparandet.  Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Det ökade sparandet - traditionell rådgivning eller sparare som gör jobbet själva?

De senaste dagarna har avkastningen för bankernas fondbolag varit ute i media. Grafen visar så var inbetalda premier 110 miljarder 2003 och sju år senare det dubbla - 222 miljarder. Läs mer →