IT-stöd

Artiklar om IT-stöd

Det strategiska partnerskapet

Åldrande IT-system – en utmaning för den svenska livförsäkringsbranschen?

Svenska Försäkringsföreningen anordnade ett seminarium på temat tisdagen den 7 maj. Här är vår sammanfattning av mötet och några kommentarer. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Tillbakablick på det långsiktiga sparandets historia

För att försöka förstå framtiden måste man förstå historien. Vi gör en retrospektiv analys av hur marknaden har utvecklats och hur det kan påverka framtiden. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Framtidens Bank & Försäkring - tematidningen ger insikter kring aktörernas utmaningar

En tidning med fokus på framtiden för branschen. Vilka slutsatser kan man dra av att läsa artiklarna och studera annonsörernas texter? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Driftkostnaderna ökar för försäkringsbolagen

Upphandlingarna pressar priserna för administrationen men försäljningskostnaderna har ökat mest - inte konstigt att Peter Norman föreslår en provisionsutredning. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ordning och reda - administration av nya sparprodukter kräver struktur

Dagens Industri har ringt runt till banker och frågat om investeringssparkonto. De var inte nöjda med resultatet. Bankerna har oklara, om ens några, svar att ge på frågor kring den nya sparformen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Vår analys av livbolagens administrativa kostnader 2010

Nu börjar vi se mönster över bolagens administrativa kostnader, vilken typ av bolag speler roll men tre bolag utmärker sig! Hur påverkar det deras möjligheter i en allt tuffare konkurrens. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Distributionslogiken ställer olika krav på processer och IT-stöd

Att möta kunden inom det långsiktiga sparandet är viktigt, IT-stödet skapra möjligheter till att göra det på ett strukturerar och kostandseffektivt sätt. Har du det stöd du behöver för de nya affärsutmaningarna? Läs mer →