Kostnadseffektiv distribution

Artiklar om kostnadseffektiv distribution

Personriskmarknaden

Prisjämförelsesajter revolutionerar distributionen av personriskprodukter

Prisjämförelsesajter har revolutionerat distributionen av personriskförsäkringar i Storbritannien. Vi tror att de är på väg till Sverige av flera anledningar. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Renodling och konsolidering på fond- och försäkringsmarknaden

Nu städar aktörerna bland sina affärsmodeller och värdeerbjudanden. Vi ser en ny typ av lanthandel inom försäkring med närproducerade produkter och ett tydligt ägarskap i kundrelationen Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Bankerna utmanar avtalsbolagens värdeerbjudande och kundrelationer

Bankerna tar bankkontoren och det det långsiktiga sparandet till hjälp för att stärka kundrelationen och öka lönsamheten. Konkurrerar med andra banklivbolag och utmanar avtalsbolagen om kundrelationen. Finns det inte andra sätt att stärka kundrelationen? Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Agil utveckling på Itello - vad innebär det för våra kunder?

Här berätta vår utvecklingschef Jacob Funck om nyttan för våra kunder med agil utveckling - som vi ser det! Läs mer →

Digitalisering

Förändringarna går allt fortare – nytt teknikskifte skapar nya förutsättningar

Försäljningen av smarta telefon är nu större än PC. Det skapar helt nya typer av kundmöten och beslutsprocesser även för det långsiktiga sparandet. Vi kommer att göra färre bankärenden via PCn och fler "upplevelsebaserade" beslut via våra telefoner och läsplattor. Hur möter ni de nya förväntningarna från kunderna? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Tillbakablick på det långsiktiga sparandets historia

För att försöka förstå framtiden måste man förstå historien. Vi gör en retrospektiv analys av hur marknaden har utvecklats och hur det kan påverka framtiden. Läs mer →

Det strategiska partnerskapet

Framtidens Bank & Försäkring - tematidningen ger insikter kring aktörernas utmaningar

En tidning med fokus på framtiden för branschen. Vilka slutsatser kan man dra av att läsa artiklarna och studera annonsörernas texter? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Framgångsrika affärsmodeller för försäkringsbranschen

Här är sammanfattning från vårt seminarium där AMF berättade om sina erfarenheter, Coridal om hur man skapar stöd för förändringsbara affärsmodeller och Itello om de trender som berör och som alla aktörer måste förhållas sig till. Läs mer →

Personriskmarknaden

Hälsokedjan - en utmaning att vara på rätt plats och i rätt kanal

I gränslandet mellan företagshälsovård och privat sjukvårdsförsäkring finns stora möjligheter till att hitta nya positioner i värdekedjan och framgångsrika affärsmodeller. Läs mer →

Personriskmarknaden

Var femte svensk tror på spöken* – hur många tror på svensk allmänsjukvård?

Premierna för sjukvårdsförsäkringar ökar - men beror det på omtanke om personalen eller misstroende för svensk offentlig sjukvård? Läs mer →

Sidor