Kunddialog

Artiklar om kunddialog

Digitalisering

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Allt fler försäkringsbolag väljer att beskriva digitalisering i sina årsredovisningar. Skandia och AMF lyfter fram företeelsen mest av alla livbolag Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Lågt förtroende bland privatpersoner för livförsäkringbolagen

Förtroendet för branschen är mycket lågt - lägst av alla branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt i 2013. Det är oroväckande för en bransch som bygger på tillit och förtroende Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Hur ser framtidens kundmöten ut inom avtalspensionsområdet?

I dagarna kommer 160 000 pensionssparare inom ITP få ett brev där de uppmanas att välja ny försäkringsgivare. Det är en sak hur valcentralen väljer att informera försäkringstagarna. Men hur väljer livbolagen att möta sina kunder för att få dem att göra ett aktivt val? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Renodling och konsolidering på fond- och försäkringsmarknaden

Nu städar aktörerna bland sina affärsmodeller och värdeerbjudanden. Vi ser en ny typ av lanthandel inom försäkring med närproducerade produkter och ett tydligt ägarskap i kundrelationen Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

FATCA killed my foreign account

Vissa aktörer kan välja om de ska erbjuda produkter som omfattas av FATCA, andra riskerar att omfattas utan att haft en tanke på det. Hur påverkar FATCA dig? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Komplicerade produkter behöver nya recept

Komplicerade produkter har visat sig innebära en balansgång på en knivsegg för många företag. Inte bara för att det är svårt att skapa en relation till kunden, utan när kunderna väl lärt sig mer om produkten kan de slå bakut. Det har vi inte minst blivit varse under de senaste veckornas köttskandaler. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya sätt att se på kunderna

På DI Försäkring den 6 februari var ett hett ämne att alla aktörer verkade i en bransch där kundernas förtroende är a och o. Om en aktör eller förmedlare gör bort sig, påverkar det kundernas förtroende för hela branschen. Några aktörer verkar tänka mer på vikten av att försöka förstå kunderna bättre än att försöka få dem att förstå branschens eget språklingo. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ökade skillnader i kundnöjdhet bland livbolagen

Undersökning från SKI visar att kundnöjdheten med livförsäkringbolagen sjunker för alla utom tre aktörer. Vad kan det bero på? Vilka konsekvenser kan det få inför "den fria flytträtten"? Läs mer →

Digitalisering

Hur ser framtidens kundmöte ut?

När kommer spararna att köpa det långsiktiga sparandet istället för att det måste bli sålt? Idag har producenter och distributörer makten över vilka erbjudanden som finns i butiken. Hur kommer det att se ut om och när köparna tar makten? Är du beredd? Läs mer →

Personriskmarknaden

Hälsokedjan - en utmaning att vara på rätt plats och i rätt kanal

I gränslandet mellan företagshälsovård och privat sjukvårdsförsäkring finns stora möjligheter till att hitta nya positioner i värdekedjan och framgångsrika affärsmodeller. Läs mer →