Livbolag

Artiklar om livbolag

Digitalisering

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Allt fler försäkringsbolag väljer att beskriva digitalisering i sina årsredovisningar. Skandia och AMF lyfter fram företeelsen mest av alla livbolag Läs mer →

Digitalisering

Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen

Digitalisering får alt större utrymme i den digitala världen. Vi undersöker hur digitala livförsäkringsbranschen blivit - i vart fall om vi studerar deras årsredovisningar. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten 2014 ökar bland företagskunderna

Kundnöjdheten bland företagskunderna fortsätter att öka - glädjande är det inget företag som minskar sin kundnöjdhet. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten 2013 på samma nivå bland företagskunderna

Enligt Svenskt Kvalitetsindex har livförsäkringsbolagen samma kundnöjdhet som förra året, men två av aktörerna vill inte publicera sina siffror Läs mer →

Den Nordiska marknaden

Konsolideringen fortsätter på den nordiska livförsäkringsmarknaden

I december meddelade två av Finlands ömsesidiga livbolag att de ska slå samman sina verksamheter. Både är verksamma inom det icke konkurrensutsatta området, vilket gör sammanslagningen extra intressant ur ett nordiskt perspektiv. Men vi hävdar att det fortfarande finns för många försäkringsfabriker i förhållande till folkmängd, premier och det förändringstryck som formar branschen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

”SPP flyr risk inför förväntade miljardvinster”

Albert Einstein myntade ett stort antal berömda citat. Ett av dem är ”Du skall göra saker så enkelt som möjligt men inte enklare”. SvD:s rubrik ”Så vill SPP slippa undan miljardsmäll ” är att göra det lite för enkelt. Rubriken borde i stället ha varit att ”Så vill SPP fly inför förväntade miljardvinster”. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Skillnaden i kundnöjdhet ökar igen på företagsmarknaden del 2

Vi analyserar varför vissa bolag har nöjdare kunder på företgsmarknaden. Skandia ökar kundnöjdheten mest jämfört med de andra livbolagen. Alecta har ocksp nöjda kunder men ett helt annat sätt att föra kunddialogen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Skillnaden i kundnöjdhet ökar igen på företagsmarknaden

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt hur nöjda företagen är med livförsäkringsbolagen. Efter att skillnaderna mellan bolaget med högsta respektive lägsta kundnöjdhet minskat under två år ökar skillnaderna igen. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Dags för Normanbelopp på tradlivsparandet? - Morningstar börjar med att granska bolagen

Morningstar börjar med att analysera livbolagen retrospektivt - vem kommer att vara först med prisjämförelsen av de framtida avgifterna - Normanbeloppet på tradlivsparandet. Läs mer →