Pensionssparande

Artiklar om pensionssparande

Det långsiktiga sparandet

Privata pensionssparandet äts upp av avgifter

20 procent av pensionssparandet äts upp av avgifter skriver Dagens Nyheter. Spararna blir upprörda och väljer att inte spara - trots att det borde vara ett sätt att skaffa en buffert för livet som pensionär. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Nya produkter inom personriskområdet – både för individen och arbetsgivaren

Vi ställer allt högre krav på sammhällets vårdapparat trots att alla talar om att systemet är underfinansierat - en stor möjlighet för privara försäkringar och vårdalternativ. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kampen om kunderna - vikten av effektiv distribution

Nya prisnivåer pressar aktörerna att anpassa sina processer till den digitala världen är allt måste vara sömlöst integrerat. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Privat pensionssparande minskar bland unga

Vilka konsekvenser för både bolagen och spararna blir det av att allt färre väljer att spara i privat pensionssparande? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kan man få pensionsspararna att göra medvetna val?

Sheena Iyengar ger i ett TED-talk en rad insikter om hur vi fattar beslut när vi har många olika alternativ att välja bland. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Är det relevant att jämföra avkastningen för bankernas fondbolag?

Ny undersökning visar bara avkastningen på de egenproducerade fonderna - inte vad avkastningen varit på de fonder som erbjuds eller vilken avkastning kunderna faktiskt haft på de fonder de valt. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Distributionslogiken skapar nya perspektiv på det långsiktiga sparandet

Aktörerna inom det långsiktiga sparandet har valt olika strategier när det gäller distributionssätt. Vi har tidigare inlägg resonerat kring de olika delmarknaderna och deras distributionslogik.Vad visar ovanstående graf`? Här kommer några slutsatser! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kommer investeringssparkontot att ersätta pensionssparandet?

En av fördelarna med att pensionsspara är att pengarna kan tas ut först efter man fyllt 55 år. Dessutom är det fortfarande skattesubventionerat. Kommer investeringsparkontot att ersätta pensionssparandet? eller är det ett nytt frivilligt sparande? Läs mer →