Personrisk

Artiklar om personrisk

Personriskmarknaden

Ökad digitalisering påverkar allt fler och ger låg inflation

Den låga inflationen är delvis en effekt av den digitalisering av samhället som just nu pågår, säger Swedbanks chefsekonom Anna Felländer. Vi ser både hot och möjligheter för livbolagen med den ökade digitaliseringen. Läs mer →

Personriskmarknaden

Öka lönsamheten inom sjukvårdsförsäkringar - en branschutmaning

På ett seminarium om lönsamheten inom sjukvårdsförsäkringar gick åsikterna isär om hur lönsamheten ska ökas. Det får konsekvenser på den fortsatta utvecklingen inom personriskmarknaden! Läs mer →

Personriskmarknaden

Dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationer?

Marknaden för sjukvårdsförsäkringar brottas med lönsamhetsproblem, förstår vi av en rubrik för ett seminarium om sjukvårdsförsäkringar. Men är det rimligt att en hälsodeklaration ska kosta mellan 500 och 900 kr att genomföra? Med ersättning till förmedlaren så startar en kundrelation med ett par tusen i kostnader. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Innebär Pensionsåldersutredningen sotdöden för livförsäkringsbolagen?

Förutsättningarna för livbolagen ändras igen! Framflyttad pensionsålder, minskad avdragsrätt för pensionssparande och införandet av en ”gratisprodukt” får unga att inte spara i försäkring. Det får så klart konsekvenser. Här listar vi fyra möjligheter för våra kunder! Läs mer →

Personriskmarknaden

Antalet sjukvårdsförsäkringar växer - det skapar behov av effektivare riskbedömning

Marknaden för sjukvårdsförsäkringar ökar. Främst är det arbetsgivarna som tar större ansvar för sina medarbetare. Nu ser vi att många föreningar också vill stärka sin relation med medlemmarna genom att erbjuda försäkringar. Men behovet av riskbedömningsunderlag från hälsodeklarationer skapar oreda och onödigt höga kostnader som drar ner resultatet. Läs mer →

Personriskmarknaden

Dramatisk ökning av personriskmarknaden

Prispressen inom sparandet skapar en ny fas i branschglidningen mellan bank och försäkring. Tillbaka till ursprunget för försäkringsbolagen är det som gäller nu! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ökat välstånd leder till nya behov och utmaningar på personriskmarknaden

Ökat välfärdsgap skapar möjligheter för nya typer av personförsäkringar. Nya aktörer kommer att hitta sina sweet spots på förändringens marknad. Läs mer →