Den Nordiska marknaden

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark

Ytterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad. Läs mer →

Gjensidige Forsikkring och Norska Nordea Liv, nästa bolag som konsolideras?

Idag meddelar Nordea att de köper det norska försäkringsbolaget Gjensidiges bankverksamhet och ingår ett strategiskt partnerskap kring distribution av Gjensidiges försäkringerbjdande. Läs mer →

SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark - konsolideringen fortsätter

SEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S säljs till Danske Banks dotterbolag Danica Pension som betalar 5 miljarder DKK för verksamheten och försäkringsbeståndet. Läs mer →

Storebrand tar över Silver

Storebrand tar över Silver och blir det tredje nordiska bolaget som "räddas" av andra aktörer i branschen. Läs mer →

Konsolideringen fortsätter

Nu försvinner ytterligare en aktör på den svenska livförsäkringsmarknaden. Ikano Försäkrings ägare vill sälja sin sak- och livförsäkringsverksamhet. Läs mer →

CRS - lägg det på minnet!

Vi har just tagit till oss förkortningen FACTA - nu är det tänkt att skattemyndigheter ska utbyta information om skattskyldighet globalt genom Common Reporting Standard - CRS. Läs mer →

Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Den svenska marknaden har på tio år förändrats mer än någon av de övriga nordiska marknaderna. Läs mer →

Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Skandia meddelade idag att de säljer av delar av sin verksamhet i Danmark. Det renodlar deras affär i Danmark till premiebestämda hälso- och fondförsäkringsprodukter. Läs mer →

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Finns det några pan-nordiska aktörer på livförsäkringsmarkanden eller har de lokala aktörerna oligopol? Läs mer →

Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

I drygt 60 år har de Nordiska länderna mötts i Nordiska rådet för att diskutera sätt att öka det nordiska samarbetet. Hur ser då den nordiska livförsäkringsmarknaden ut? Helt klart lever oliogopolmarknaden kvar i tre av länderna! Läs mer →

Sidor