Det långsiktiga sparandet

Ytterst handlar det långsiktiga sparandet om hur vi tryggar vår ekonomiska framtid - det sker genom både frivilligt och obligatorisk sparande och genom att dela olika typer av risker med andra genom försäkringar. Ofta är sparande och försäkring obligatoriskt, kombinerat och styrt av arbetsmarknadens parter. Vi kommer från en oligopolmarknad och går mot en allt öppnare med mer övervakad försäkringsmarknad samtidigt som det sedan två decennier tillbaka pågår en branschglidning mellan försäkring och sparande. Dessutom pressas priser, utmanare etablerar sig med helt nya affärsmodeller och sätt att skapa kundrelationer.
Vi bevakar, informerar, kommenterar och analyserar händelser i marknaden för att kunna erbjuda våra kunder effektivare administration av det långsiktiga sparandet. Som produktbolag måste vi först av alla kunna se vilka implikationer förändringarna får för våra kunder. Därför måste vi ha ett strategiskt partnerskap. Framtiden blir vad vi gör den till.

Kundnöjdheten tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna

Kundnöjdhet för vissa av livbolagen är tillbaka till de nivåer de hade tidigare. Förmedlarna tappar i kundnöjdhet. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat en sweet spot i värdekedjan. Läs mer →

Flyttmarknaden - andelen flyttar minskar - regeringen styr upp

Vi fortsätter att följa utvecklingen på flyttmarknaden. Andelen flyttar minskar och nu kommer ett regeringen med ett förslag om att införa ett tak för avgiften vid flytt från och med 1 juli 2018. Läs mer →

Höga flyttavgifter skapa låsningar

Höga flyttavgifter låser in försäkringskunder framgår det i en rapport från Konkurrensverket. Vi följer utvecklingen.. Läs mer →

Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder

Kundnöjdhet för branschens aktörer minskar igen från toppåret 2014. Tillbaka till 2009 års siffror. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen - men just nu öppnar det upp för utmanare! Läs mer →

Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

Sedan 2007 har vi fri flytträtt på nytt pensionssparande i Sverige. Hur stor andel av inbetalda premierna utgör flyttarna och hur mycket är det som flyttas undrade vi. Läs mer →

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Som konsument kan man uppleva pensionssparande som en svårgenomtränglig träskmark Nu håller köparna på och ta makten även inom livförsäkringsområdet, precis som de gjort inom andra områden. Läs mer →

Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter

Livbolagen utmanar bankernas utlåning och bankernas fondbolag med nya erbjudanden! Läs mer →

Banker tappar i kundnöjdhet

Privatpersonernas förtroende för försäkringbolagen divergerar - de som har högt för högre kundnöjdhet. Läs mer →

Försäkring 2.0?

Peer-to-peer försäkring på väg i de sociala nätverken – ett nytt sätt att bedriva försäkringsverksamhet! Läs mer →

Kundnöjdheten 2014 ökar bland företagskunderna

Kundnöjdheten bland företagskunderna fortsätter att öka - glädjande är det inget företag som minskar sin kundnöjdhet. Läs mer →

Sidor