Det strategiska partnerskapet

Idag är vår omvärld allt mer föränderlig och de krav vi möter är mer motsägelsefulla.
•  Transaktionskostnaderna ska ner – det kräver standardisering av produkter
•  Vi måste kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar - det kräver flexibilitet
•  Krav på ökad transparens - önskan att inte visa hur intäkterna genereras
•  Val av leverantör - plattformsoberoende för valfrihet att alltid kunna välja den mest optimala lösningen och pressa priser eller strategiskt partnerskap till nytta för båda

Listan av konflikterande krav och högprioriterade krav kan göras längre men visar tydligt på utmaningar i affärsverksamheten inom marknaden för det långsiktiga sparandet. I centrum av de motsägelsefulla kraven och mitt i röran av behov och förändringar finns Itello. Det strategiska partnerskapet handlar vikten att utveckla samarbetsformer tillsammans med någon, för att kunna hantera båda dagens och morgondagens affärsutmaningar. Det handlar om vikten av att flytta fokus från kund- respektive leverantörsroller där leverantörerna ska prispressas och är utbytbara till ett långsiktigt partnerskap under devisen - Framtiden blir vad vi gör den till.

Dags att göra hemläxan om Sverige vill bli ledande inom Fintech

Michal Gromek från Handelshögskolan lyfter fram ett par saker han tycker är viktiga om Sverige vill ta en ledande roll inom det europeiska Fintechlandskapet. Läs mer →

Hållbarhet viktigt för försäkringsbolagen men svårare att ta position kring hållbarhetsfrågor

Tre försäkringsbolag är med på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 mäktigaste personer. Förra året var fem personer med på listan. Läs mer →

Itello sammanfattar Business Model Finance 2016

Itello sammanfattar våra reflektioner från årets event för affärsutvecklare inom det finansiella området! Läs mer →

Itello sammanfattar DI Försäkring

Itello var på plats och sammanfattar det vi tyckte var viktigast! Läs mer →

Itello sammanfattar Terminsstart Pension VT 2016

Itello var på plats och sammanfattar det vi tyckte var det viktigaste! Läs mer →

Itello samanfattar Business Model Finance 2014

Itello sammanfattar våra reflektioner från årets event för affärsutvecklare inom det finansiella området Läs mer →

Åldrande IT-system – en utmaning för den svenska livförsäkringsbranschen?

Svenska Försäkringsföreningen anordnade ett seminarium på temat tisdagen den 7 maj. Här är vår sammanfattning av mötet och några kommentarer. Läs mer →

Standard sänker kostnader i Volvo Ocean Race! Inom ITP och SAF-LO?

Volvo Ocean Race skapar en helt ny standard för de nya båtarna och sänker kostnaderna med 30 procent för deltagarna. Kan försäkringsbranschen göra samma kostnadsbesparing i administrationen av de nya upphandlingarna inom ITP och SAF-LO? Läs mer →

Nya affärsmodeller utmanar de etablerade aktörerna

Björn-Erik Willock pratade om mean time between surprises på Business Model Summit - om hur de etablerade aktörerna kontinuerligt utmanas av nya erbjudanden och intäktsmodeller. Bara på de senaste veckorna har vi sett fyra nya initiativ. Hur påverkar de din verksamhet? Läs mer →

Kris skapar samarbeten för överlevnad!

Trots problem i tidigare allianser närmar sig biltillverkarna sina konkurrenter. Vad kan livförsäkringsbolagen lära? Läs mer →

Sidor