Digitalisering

Försäkringsbranschen står inför samma utmaning som många andra branscher redan mött - digitalisering. De senaste decennierna har branschen automatiserat de inre processerna - nu är det dags att automatisera de yttre processerna. Dialogen med kunder, förmedlare och andra aktörer i värdekedjan. Ta del av våra artiklar i ämnet nedan!

Läs mer om vårt produkterbjudande inom digitalisering av din verksamhet!
PAF- Portal Application Framwork - Frigör den digitala kraften i Inca.
EQS - Expert Questioning System - Digitala tjänster för e-hälsa, automatiserad riskbedömning, finansiell rådgivning och workfow
BLI - Business Logic Intergretor - Säker och smidig uppkoppling till branschens digitala värdekedja

Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen

Nu börjar vi se de första utmanarna i försäkringsbranschen som använder blockchainteknologin - här är fem exempel! Läs mer →

Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas. Läs mer →

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Allt fler försäkringsbolag välajer att beskriva digitalisering i sina årsredovisningar. Skandia och AMF lyfter fram företeelsen mest av alla livbolag Läs mer →

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’ påstår en del. Itello undersöker om och hur det påverkar liv- och pensionsbranschen Läs mer →

Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen

Digitalisering får alt större utrymme i den digitala världen. Vi undersöker hur digitala livförsäkringsbranschen blivit - i vart fall om vi studerar deras årsredovisningar. Läs mer →

Digitaliseringens utmaningar för försäkringsbranschen

Vi har identifierat fem kritiska framgångsfaktorer för att lyckas i en digitaliserad värld. Läs mer →

Nya perspektiv på sociala medier

Hälften på skoj och hälften på allvar följde vi två av försäkringsbranschens seminarier – Terminsstart och Livdagen – via Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Mynewsdesk och Instagram. Vi vet att bolagens kunder finns i de digitala kanalerna och delar kunskap, åsikter och uppfattningar. Men finns bolagen där? Och bör de finnas där? En rapport från McKinsey ger nya perspektiv på saken. Läs mer →

PPM lanserar app och amerikanska rådgivare får använda Twitter och Linkedin

Sociala medier blir allt hetare i branschen. Det är riktigt roligt att se att det vi skrivit om på Itello Insights blir verklighet – och att en otippad aktör är bland de första med att lansera en app. Läs mer →

Digitaliserad individuell rådgivning – en bricka i spelet om avtalspensionen

Kommer avtalsbolagens kunddialog att står emot rådgivarnas digitala personifierade rådgivning? Ytterligare en utmaning för avtalsbolagen! Läs mer →

Digitala personliga möten - konkurrent till bankkontoren?

De traditionella bankkontoren utmanas av nichbankerna, nu kommer digitala mötesplatser med personlig rådgivning. Innebär det här att bankkontoren går samma öde tillmötes som boklådorna? Läs mer →

Sidor