AMF

AMF har sin strategi klar för att möta framtida utmaningar. I den ingår inte att konkurrera med processer eller om tillgången till information om kunden. Däremot hoppas bolaget att pensions-och försäkringsbranschen ska kunna ena sig om gemensamma standarder och göra upp med inställningen att branschen är så speciell när det gäller försäkringssystem. Allt för att kampen om kunden istället ska handla om innehållet i erbjudandet. AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv, och förvaltar över 550 miljarder kr åt cirka fyra miljoner sparare. AMF arbetar med fokus på tjänstepensioner. Samtliga produkter erbjuds antingen som traditionell försäkring eller som fondförsäkring.