Nordea Liv & Pension

Nordea Liv & Pension valde efter en omfattande utvärdering att teckna avtal med Itello för sitt nya system för inbetalning och fakturering av tjänstepensionspremier. Hos Nordea krävs det ett stort antal integrationer mot befintliga system, såväl egenutvecklade som standardsystem. Incas välutvecklade integrationsgränssnitt har gjort det möjligt att integrera till dessa system utan stora arbetsinsatser. Genom en effektiv konfigurering av Inca kunde Nordea snabbt komma igång med arbetet att integrera befintligt försäkringssystem och andra system med Inca. 

Genom att Nordea just nu väljer att använda Inca Inbetalning & fakturering visar Itello även att det är fullt möjligt att påbörja en migrering till en modern systemplattform genom integration med befintliga system.