SPP

SPP är en del av norska Storebrand, som tillsammans är en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP utmärker sig bland annat genom sitt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Tjänstepensionsmarknaden idag består till betydande del av premiebestämda planer med ett stort inslag av individuella valmöjligheter. För att förenkla för arbetsgivare och försäkringsbolag har premiecentraler etablerats i värdekedjan. För att effektivisera och standardisera försäkringsbranschen köpte SPP år 2014 tillsammans med ytterligare tre aktörer en av premiecentralerna – Försäkringsgirot.

Ett konkret och framtidsinriktat mål för SPP är att stärka sitt erbjudande kring tryggandet via personriskförsäkringar.

– Ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall är ett viktigt komplement för våra kunder i deras totala pensionsförsäkring. Med vårt samarbete med Itello skapar vi nu en ny plattform för våra erbjudanden, säger Michaela Bruneheim, Chef Försäkring SPP. 

Satsningen innebär att personriskprodukterna administreras centralt och distribueras av egen säljkår, externa förmedlare och via premiecentraler. Allt för att kunna ge SPPs kunder attraktiva erbjudanden med en enkel och effektiv administration.